•    Digitale beelde kan slegs elektronies op die internet ingeskryf word dmv Photovault by www.photovaultonline.com  Die "Access Code" om vir AFO in te skryf is 1953, die jaar waarin AFO ontstaan het.

Volg hierdie aanwysing om jou fotos op Photovault op te laai en dan in te skryf. pdf

 

•    Gaan kyk hier hoe om jou beelde voor te berei vir inskrywing. 
•    Laai jou beelde op en skryf dit in op Photovault nie later nie as 23:59 op die SONDAG ‘n WEEK VOOR die Maandagaand wat die klubbyeenkoms voorafgaan.
•    Lede kan hul 3 beelde in verskillende afdelings inskryf.  Hierdie afdelings is standaard en die definisies vir elke afdeling is in lyn met die reëls en regulasies van PSSA.
•    Die vasgestelde afdelings is:
•    Natuur – geen manipulasie toegelaat
•    Sport – geen manipulasie toegelaat
•    “Photo journalism” – geen manipulasie toegelaat
•    “Human Portraits” – manipulasie toegelaat
•    “Visual Art” – manipulasie toegelaat
•    “Scapes” – manipulasie toegelaat
•    “Pictorial Open” – manipulasie toegelaat

As jy meer in diepte oor die definiesies wil lees, laai hierdie dokument af:  AFO definisies vir inskrywing en beoordeling  pdf