Rekeningnaam:  AFO
Bank: ABSA Bank
Tak: Lynwoodrif, Pretoria
Taknommer: 630 345
Rekening nr: 0010176727
Verwysing: Naam Van Ledegeld

Epos bewys van betaling aan die Sekretaresse, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.