Klik hier vir die 2018 ledegeld.  Goeie nuus!  Daar was geen verhoging in ledegeld vanaf 2017 nie.