AFO Goue Meesters

Die lys hieronder is van AFO  lede wat die vlak van Meester Goud bereik het. Die lys is nie naastenby volledig nie. Dit is slegs 'n lys van AFO Goue Meesters wat tans opbetaalde lede is en wat gekies het, en toestemming verleen het vir die plasing van 'n opsomming van hulle fotografiese loopbaan gepaardgaande met 'n paar beelde. Ongelysde lede wat die vlak van Meester Goud bereik het word genooi om hulle opsomming en gekose beelde aan die webmeester te stuur vir plasing. 

Kliek op die naam om die opsomming en beelde van 'n spesifieke AFO lid te sien.

Frits Tuynsma

Tania Colwich

Henning de Beer

Naas Rautenbach

Christiaan Kotze