AFO Goue Meesters

Die lys hieronder bevat die name van huidige AFO  lede wat die vlak van Meester Goud bereik het. Die lys is nie volledig nie. Dit is slegs 'n lys van AFO Goue Meesters wat tans opbetaalde lede is en wat gekies het, en toestemming verleen het vir die plasing van 'n opsomming van hulle fotografiese loopbaan gepaardgaande met 'n paar beelde. Ongelysde lede wat die vlak van Meester Goud bereik het word genooi om hulle opsomming en gekose beelde aan die webmeester te stuur vir plasing.

Klik op die naam van die persoon waarvan jy meer wil lees en/of  van sy/haar werk wil sien.