AFO Jaarprogram vir 2020/21

Die beoordeelaars en die temas vir spesifieke aande sal ook op  Kennisgewingbord op die Tuisblad aangekondig word.

Vir AFO se maandelikse byeenkomste kan elke lid telkens drie foto's inskryf wat volgens keuse versprei kan word oor die verskillende kategorie". Die vyf vaste kategorie wat elke maand beskikbaar is, is Natuur (behalwe voe"ls), Natuur (slegs voe"ls), Landskappe, Sport en Piktoriaal. Daarby is daar elke maand nog een roterende kategorie. Sommige maande is daar ook 'n voorgeskrewe onderwerp. Dan mag elke lid een bykomende foto in daardie kategorie inskryf.

6 April 2020

             * Roterende kategorie: Monochroom

             * Voorgeskrewe onderwerp: Lae lig

4 Mei 2020

             * Roterende kategorie: menslike portrette

             * Minireeks: 3-5 fotos wat saam 'n storie vertel

1 Junie 2020

             * Roterende kategorie: Fotojoernalistiek

             * Voorgeskrewe onderwerp: Weerkaatsing

13 Julie 2020

             * Roterende kategorie: Visuele kuns

3 Augustus 2020

             * Roterende kategorie: Monochroom

             * Voorgeskrewe onderwerp: Voe"­­ls in vlug

7 September 2020

             * Roterende kategorie: Makro

5 Oktober 2020

             *Roterende kategorie: Menslike portrette

             *Voorgeskrewe onderwerp: Vlak diepte van fokusveld

2 November 2020

             * Roterende kategorie: Monochroom

30 November 2020 

              * Roterende kategorie: Fotojoernalistiek

              * Voorgeskrewe onderwerp: Voorblad van 'n tydskrif

18 Januarie 2021

              * Roterende kategorie: Visuele kuns

             * Voorgeskrewe onderwerp: Nagfotografie

8 Februarie 2021

              * Algemene jaarvergadering

              * Roterende kategorie: Monochroom