AFO Jaarprogram vir 2022/23

Die beoordeelaars en die temas vir spesifieke aande sal ook op  Kennisgewingbord op die Tuisblad aangekondig word.

Vir AFO se maandelikse byeenkomste kan elke lid telkens drie foto's inskryf wat volgens keuse versprei kan word oor die verskillende kategorie". Die vyf vaste kategorie wat elke maand beskikbaar is, is Natuur (behalwe voe"ls), Natuur (slegs voe"ls), Landskappe, Sport en Piktoriaal. Daarby is daar elke maand nog een roterende kategorie. Sommige maande is daar ook 'n voorgeskrewe onderwerp. Dan mag elke lid een bykomende foto in daardie kategorie inskryf.

Afo Jaarprogram 2022/’23

 

17 Januarie 2022

    * Roterende kategorie: Visuele kuns

    * Voorgeskrewe onderwerp: Kerke, kloosters, kapelle en katedrale. (’n Foto waarin die argitektuur

       van enige plek van aanbidding prominent is. Kleur en Monochroom word aanvaar. Manipulasie

        word toegelaat.)

 

7 Februarie 2022

   * Algemene jaarvergadering

   * Roterende kategorie: Monochroom

 

7 Maart 2022

   * Roterende kategorie: Makro

   * Voorgeskrewe onderwerp: Kort kennisgewing. Die tema word tydens of na die klubaand van

      Februarie 2022 bekend gemaak. Foto’s moet daarna geneem word.

 

11 April 2022

   * Roterende kategorie: Menslike portrette

 

9 Mei 2022

   * Roterende kategorie: Monochroom

   * Minireeks

 

6 Junie 2022

   * Roterende kategorie: Fotojoernalistiek

 

18 Julie 2022

* Roterende kategorie: Visuele kuns

 * Voorgeskrewe onderwerp: Troeteldiere. ’n Foto van een of meer troeteldiere. Kleur of

    monochroom. Manipulasie word toegelaat.

 

15 Augustus 2022

* Roterende kategorie: Monochroom

 

5 September 2022

* Roterende kategorie: Makro

 * Voorgeskrewe onderwerp: Panorama. ’n Foto wat saamgestel word uit ten minste drie verskillende

    foto’s wat aanmekaar gelas word. Die foto’s wat in die samestelling gebruik word, word ook

    ingestuur om vertoon te word.

 

17 Oktober 2022

* Roterende kategorie: Menslike portrette

 

7 November 2022

* Roterende kategorie: Monochroom

* Voorgeskrewe onderwerp: Astro-fotografie. Die foto moet as hoofonderwerp iets buite die aarde

   hê, byvoorbeeld die maan, sterre of komete. Die son word uitgesluit. Daar mag iets van die aarde in

   die voorgrond wees, maar die hoofonderwerp van die foto moet iets in die ruimte wees.

   Manipulasie word toegelaat. Kleur of monochroom is aanvaarbaar.

 

28 November 2022

* Roterende kategorie: Fotojoernalistiek

  

16 Januarie 2023

* Roterende kategorie: Visuele kuns

* Voorgeskrewe onderwerp: Geboue in die aand. Die buitekant van ’n gebou nadat die son gesak het.

   Kleur en monochroom is aanvaarbaar. Manipulasie word toegelaat.

  

6 Februarie 2023

*   Roterende kategorie: Monochroom

    Algemene Jaarvergadering