AFO Jaarprogram vir 2021/22

Die beoordeelaars en die temas vir spesifieke aande sal ook op  Kennisgewingbord op die Tuisblad aangekondig word.

Vir AFO se maandelikse byeenkomste kan elke lid telkens drie foto's inskryf wat volgens keuse versprei kan word oor die verskillende kategorie". Die vyf vaste kategorie wat elke maand beskikbaar is, is Natuur (behalwe voe"ls), Natuur (slegs voe"ls), Landskappe, Sport en Piktoriaal. Daarby is daar elke maand nog een roterende kategorie. Sommige maande is daar ook 'n voorgeskrewe onderwerp. Dan mag elke lid een bykomende foto in daardie kategorie inskryf.

18 Januarie 2021

              * Roterende kategorie: Visuele kuns

             * Voorgeskrewe onderwerp: Table Top (’n Rangskikking of stillewe wat op

                ’n tafel kan pas. Dit kan kleur of monochroom wees. Manipulasie word

                toegelaat.)

 

8 Februarie 2021

              * Algemene jaarvergadering

              * Roterende kategorie: Monochroom

 

1 Maart 2021

            *Roterende kategorie: Makro

 

12 April 2021

             * Roterende kategorie: Menslike portrette

             * Voorgeskrewe onderwerp: Sirkels (’n Foto waarin sirkels ’n prominente

                deel van die komposisie uitmaak. Kleur of monochroom. Manipulasie is

                aanvaarbaar.)

 

3 Mei 2021

             * Roterende kategorie: Monochroom

 

7 Junie 2021

             * Roterende kategorie: Fotojoernalistiek

            * Minireeks: 3-5 fotos wat saam 'n storie vertel

 

12 Julie 2021

             * Roterende kategorie: Visuele kuns

 

2 Augustus 2021

             * Roterende kategorie: Monochroom

            * Voorgeskrewe onderwerp: Gesigsuitdrukkings van mense (Enige foto van

               iemand met ’n besondere gesigsuitdrukking. Die gesig moet prominent in

               die foto wees. Kleur of monochroom is aanvaarbaar. Manipulasie word

               toegelaat.)

 

 

6 September 2021

             * Roterende kategorie: Makro

 

4 Oktober 2021

             *Roterende kategorie: Menslike portrette

             *Voorgeskrewe onderwerp: Oppieplaas: Enige foto wat iets van plaaslewe

               sê. Dit kan wissel van landskappe tot foto’s wat ’n storie vertel, solank dit

               iets van plaaslewe weerspieël. Kleur of monochroom. Manipulasie is

               aanvaarbaar.

 

1 November 2021

             * Roterende kategorie: Monochroom

 

29 November 2021 

              * Roterende kategorie: Fotojoernalistiek

              * Voorgeskrewe onderwerp: “Panning” (’n Foto waarin die tegniek van

                 “panning” gebruik word. Dit is ’n foto van ’n bewegende onderwerp wat

                met ’n relatief stadige sluiterspeod geneem word terwyl die kamera die

                onderwerp volg. In die eindproduk moet die onderwerp redelik skerp in

                fokus wees, maar die agtergrond weens die beweging van die kamera uit

                fokus. Manipulasie word nie toegelaat nie. Kleur en monochroom is

                aanvaarbaar.)

 

17 Januarie 2022

              * Roterende kategorie: Visuele kuns

             * Voorgeskrewe onderwerp: Kerke, kloosters, kapelle en katedrale. (’n

                Foto waarin die argitektuur van enige van hierdie plekke van aanbidding

                prominent is. Kleur en Monochroom word aanvaar. Manipulasie word

                toegelaat.)

 

7 Februarie 2022

              * Algemene jaarvergadering

              * Roterende kategorie: Monochroom