Riaan Van Den Berg_False Bay From Jan Se Kop.jpg

Kennisgewings

© Kopiereg op alle beelde

1. Volgende AFO byeenkoms:
    Die volgende AFO byeenkoms vind plaas op 15 Augustus 2022 om 19:00. Dit sal 'n kontak byeenkoms in          die kerksaal wees. Daar sal terselftertyd 'n uitsending per Zoom wees vir diegene wat die byeenkoms
     nie kan bywoon nie of wat dit op Zoom wil volg.
     Roterende kategorie: Monochroom.
     Beoordelaars: Die beoordelaars sal as volg wees:
                                     Willie Labuschagne Magalies Foto Fun Klub
                                     Ona Ackermann        AFO
                                     Anoet du Plessis      AFO

2. Salonne: Die volgende salonne sluit gedurende die volgende maand:
      13 Augustus: PPS National PDI Salon.
      27 Augustus: 7de Bosveld Fotografieklub Salon.
     Vir verdere inligting gaan asseblief na die PSSA webwerf.
3. Video opname: 'n Opname van die afgelope AFO byeenkoms is beskikbaar op die volgende sleutel:
     https://us02web.zoom.us/rec/share/VWj6T_B6sppqZdT8Kkd-PScThP40yNIYssXdXe7GPh0Ft8tNKA1qYFjc_Ja8_6Xs.KALVHK2VyMeclplM
    Die kode is: sS8C+7Xx

Wenners vir Julie

Senior en Algehele wenner:  Dirk Heyns  -  Die oog 

SP-Snr-Dirk Heyns_Die Oog.jpg

Junior wenner: Elsa van Nieuwenhuyzen -  Kokon 

PO-Jnr-Elsa Van Nieuwenhuyzen_Kokon.jpg

Kategorie wenners vir Julie