top of page

AFO  Ledegeld  2024 

Intreefooi, nuwe lede alleen                                                  R 100.00

Intreefooi, skoliere en voltydse student                         R   50.00

   

Ledegelde, 1ste lid van gesin Jan - Des                           R 440.00

                                                             Julie - Des                          R 290.00

   

Ledegeld, 2de lid van gesin Jan - Des                               R 160.00

                                                          Julie - Des                              R 110.00

   

Ledegelde, skoliere (Gr 12 en onder)                                  R 110.00

Voltydse student                                                                          R 140.00

   

Lede langer as 10 jaar lid en pensionarisse                  R 220.00

(60 jr en ouer)  

   

Lede word vooraf asseblief vriendelik versoek om hul ledegeld te betaal voor of op 30 April.

Indien ledegeld nie teen die datum betaal is nie, verval lidmaatskap outomaties. 

Lede sal dan nie beelde vir die klubaande kan inskryf nie.

Lede wat 10 jaar en langer lid en/of 60 jaar en ouer is betaal die pensionaris tarief.

Geen korting word toegestaan indien lede voor 30 April betaal nie maar na die sperdatum sal

'n boete van R50.00 gehef word.

Stuur asseblief die bewys van betaling na Antoinette Oelofsen (antoinette.oelofsen@gmail.com) 

wat die ledelys sal opdateer en dit dan aan Hans Bogenhover besorg.

Indien daar enige probleme is, kontak asb die AFO Bestuur.

 

Bankbesonderhede: 

Rekening naam:                   AFO 

Bank:                                          ABSA 

Tak:                                             Lynnwoodrif, Pretoria 

Tak nommer:                          630 345 

Rekening nommer:              001 017 6727                 

Verwysing:                               Naam Van Ledegeld 

bottom of page