Photograpic Society of South Africa

Fotograwe in Suid Afrika organiseer hulself gewoonlik in fotografieklubs - sien byvoorbeeld Wat en wie is AFO. PSSA is die oorkoepelende organisasie wat die aktiwiteite van hierdie klubs beheer en rigting aan fotografie aktiwiteite gee. Klubs en fotograwe het natuurlik 'n keuse of hulle lid van PSSA wil wees. Daar is egter baie voordele daaraan verbonde om wel lid te wees. As lid van die PSSA sal jy vier keer per jaar 'n fotografietydskrif ontvang en jy sal afslag ontvang as jy aan salonne wil deelneem, kongresse en kursusse bywoon.

 

PSSA koordineer ook salonne. Salonne is fotografiekompetisies wat deur klubs aangebied word en nog 'n platform waar jy jou fotos kan laat beoordeel. Streke bied ook kongresse aan wat jy kan bywoon, altyd so bietjie goedkoper vir PSSA lede as nie-lede en dis gewoonlik drie of vier dae waartydens daar baie sprekers optree en fotografie opleidingsessies en uitstappies aangebied word. PSSA koordineer ook fotografie aktiwiteite soos werkswinkels wat deur ander klubs in jou onmiddellike omgewing of streek aangebied word, wat meer opleidingsgeleenthede beteken.

 

Die kern aktiwiteit van fotografieklubbyeenkomste en salonne is dat beelde voorgelê word vir beoordeling. Dit gee 'n fotograaf die geleentheid om sy/haar beelde te laat evalueer en daardeur kennis te bekom en meer te leer. Beoordeling moet natuurlik geskied volgens sekere kriteria. Een van PSSA se belangrikste aktiwiteite is juis om 'n standaard te stel vir beoordeling en aanvaardings. Sonder neergelegde standaarde sal sulke aktiwiteite min sin maak.

 

PSSA speel 'n rol by die opleiding van fotograwe en bied onder andere 'n jaarlikse kongres aan. Hierdie is altyd 'n groot geleentheid om by te woon. Prominente fotograwe vertoon hulle werk, lesings en kursusse word aangebied en fotograwe geniet gewoonlik die geleentheid saam met mede fotograwe wat soortgelyke belangstellings deel. 

Op die PSSA webwerf sal jy ook kennismaak met verskeie kompetisies waaraan jy kan deelneem wat weer eens 'n ander platform bied waar jou beelde beoordeel kan word. As jy by AFO aansluit as lid, oorweeg dit gerus om ook by die PSSA aan te sluit.