AFO Bestuur vir 2019

Voorsitter                                Dolf Steyn

Onder voorsitter                     Louise Jackson

Penningmeester                     Hans Bogenhofer

Sekretariaat                            Carien Kruger

Puntemeester en Projeksie   Frits Thuynsma

Puntemeester en Projeksie   Hannes van den Berg

Beoordelaars                          Henning de Beer

Salonne                                   Dirk Heyns

Opleiding                                Elzabe Bogenhofer

Verversings                            Antoinette Oelofsen

Webmeester                           Cor Rademeyer (nie-bestuurslid) 

Dolf Steyn
Louise Jackson
Hans Bogenhofer
Carien Kruger
Frits Thuynsma
Hannes van den Berg
Henning de Beer
Dirk Heyns
Ilsabe Bogenhofer
Antoinette Oelofsen
Cor Rademeyer
Show More