Hierdie Ledelys word met 'n wagwoord beskerm wat slegs aan AFO-lede bekend is. 

Met die gebruik van die ledelys onderneem AFO-lede om nie hierdie besonderhede op

die ledelys vir persoonlike gewin of enige ander doel anders as AFO relevante sake, te gebruik nie.

Kontak Carien Kruger om veranderinge aan te bring of om die wagwoord te bekom.